Obavijest o privatnosti

Obavijest o privatnosti
(23.08.2019/Verzija 4)

UVOD

Ova obavijest o privatnosti Audatex Southeast Europe EOOD (referirajući se pritom na „Solera", „Audatex", „Mi", „Nas" ili „Naš" u ovoj obavijesti o privatnosti) će Vam pružiti informacije o tome kako čuvamo Vaše osobne podatke kada posjećujete našu WEB stranicu (bez obzira odakle posjećujete istu) te vam objasniti prava o privatnosti i način na koji Vas propisi štite. Solera poštuje vašu privatnost i posvećena je zaštiti vaših osobnih podataka.

Ova obavijest o privatnosti je pružena u slojevitom obliku kako biste mogli kliknuti na određena područja kako je dolje prikazano. Molimo da za bolje razumijevanje i značenje pojedinih pojmova korištenih u ovoj obavijesti o privatnosti koristite riječnik pojmova. 

 

1. VAŽNE INFORMACIJE I TKO SMO MI                                                  

2. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA

3. KAKO SE PRIKUPLJAJU VAŠI OSOBNI PODACI

4. KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE

5. OTKRIVANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

6. MEĐUNARODNI PRIJENOSI

7. SIGURNOST PODATAKA

8. ZADRŽAVANJE PODATAKA

9. VAŠA ZAKONSKA PRAVA

10. RJEČNIK

 

1.  VAŽNE INFORMACIJE I TKO SMO MI

SVRHA OVE OBAVIJESTI O PRIVATNOSTI

Ova obavijet o privatnosti ima za cilj dati Vam informacije o tome kako Solera prikuplja i obrađuje osobne podatke kroz vaše korištenje ove web stranice uključujući bilo koji podatak koji nam možete dati preko web stranice u trenutku kada se logirate na naše obavijesti, kupujete neki proizvod ili uslugu ili sudjelujete u natječaju.

Ova web stranica nije namijenjena djeci i ne prikupljamo svjesno podatke vezane uz djecu.

Važno je da pročitate ovu obavijest o privatnosti zajedno s bilo kojom drugom obavijesti o privatnosti ili obavijesti o poštenoj obradi koju možemo pružiti u određenim prilikama kad prikupljamo ili obrađujemo osobne podatke o Vama, kako biste bili potpuno svjesni toga kako i zašto koristimo Vaše podatke. Ova obavijest o privatnosti dopunjuje druge obavijesti i nije joj namjera zamijeniti ih.  

 

VODITELJ OBRADE

Društvo Solera je kontrolor obrade i odgovorno je za vaše osobne podatke.

S ciljem obrade upita vezano uz ovu obavijest o privatnosti, postavili smo osobu zaduženu za zaštitu podataka. Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana uz ovu obavijest o privatnosti , uključujući bilo kakav zahtjev ili ispitivanje prava, molimo da se obratite odgovornoj osobi na niže navedene kontakt podatke:

 

KONTAKT PODACI

Naši detaljni podaci su:

Audatex SouthEast Europe LTD

Branimir Nikolov

E-mail: dpc.see@audatex.com

Adresa: Audatex SouthEast Europe LTD, bul. Cristofer Columbo 80, Astral Business Center, 6th floor office 6.1 Sofia

Tel: +359 887 60 56 49

U bilo koje vrijeme imate pravo uložiti pritužbu prema nadzornom tijelu za pitanja zaštite osobnih podataka u vašoj zemlji. Bez obzira, cijenili bismo da nas kontaktirate u prvom koraku kako bismo mogli odgovoriti na vaš zahtjev.

 

PROMJENE U ODNOSU NA OBAVIJEST O PRIVATNOSTI I VAŠA OBAVEZA DA NAS OBAVIJESTITE O PROMJENAMA

Ova obavijest o privatnosti može biti ažurirana s naše strane s vremena na vrijeme.

Važno je da su vaši osobni podaci koje posjedujemo točni i ažurirani. Molimo Vas da na izvjestite ukoliko dođe do promjene vaših osobnih podataka za vrijeme poslovnog odnosa sa nama.

 

POVEZIVANJE SA TREĆOM STRANOM

Ova web stranica može uključivati poveznice na druge web servise treće strane, uključiva rješenja i aplikacije. Klik na takve poveznice ili omogućavanje iste može omogućiti trećoj strani da prikuplja ili dijeli vaše podatke. Mi ne vršimo kontrolu takvih web stranica treće strane i nismo odgovorni za njihove izjave o privatnosti. Kada napuštate našu web stranicu preporučujemo vam čitanje obavijesti o privatnosti svih web stranica koje posjećujete.        

                    

2. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Osobni podaci ili osobne informacije podrazumijevaju svaku informaciju o osobi na temelju koje je moguće identificirati navedenu osobu. Ne odnosi se na one podatke kod kojih je identitet uklonjen (anonimni podaci).

Možemo prikupljati, pohranjivati i transferirati različite vrste podataka koje smo grupirali na sljedeći način:

 • Podaci o identitetu općenito uključuje, u mjeri u kojoj je primjenjivo: ime, korisničko ime ili slične identifikatore
 • Kontaktni podaci općenito uključuje, u mjeri u kojoj je primjenjivo: adresu za ispostavljanje računa, adresu dostave, e-mail adresu i telefonski brojevi.
 • Financijski podaci općenito uključuje, u mjeri u kojoj je primjenjivo : bankovni račun i detalji platne kartice.
 • Transakcijski Podaci općenito uključuje, u mjeri u kojoj je primjenjivo: detalji o plaćanju prema vama i od vas i ostale detalje o proizvodima i uslugama koje ste kupili od nas.
 • Tehnički Podaci općenito uključuje, u mjeri u kojoj je primjenjivo: internet protokol (IP) adresu, podatke za prijavu, vrstu i verziju preglednika, postavku vremenske zone i lokaciju, vrste i verzije programskih dodataka preglednika, operativni sustav i platformu i drugu tehnologiju na uređajima koje koristite za pristup ovoj web stranici.
 • Profilni Podaci općenito uključuje, u mjeri u kojoj je primjenjivo: Vaše korisničko ime i lozinku, kupnje ili narudžbe koje ste izvršili, Vaše interese, preferencije, odgovore na upitnike i povratne informacije.
 • Podaci o Korištenju općenito uključuje, u mjeri u kojoj je primjenjiivo: podatke o tome kako koristite naše proizvode i usluge.
 • Marketinški i Komunikacijski Podaci općenito uključuje, u mjeri u kojoj je primjenjivo: Vaše preferencije kod primanja marketinga od nas i trećih strana i Vaše komunikacijske preferencije.
 • Podaci o vozilu općenito uključuje, u mjeri u kojoj je primjenjivo: registarsku oznaku vozila, VIN broj i ostale podatke o vozilu

Također prikupljamo, koristimo i dijelimo Skupne Podatke kao što su statistički ili demografski podaci za bilo koju svrhu. Skupni Podaci mogu potjecati iz Vaših osobnih podataka ali se prema propisima ne smatraju osobnim podacima jer ti podaci ne otkrivaju, izravno ili neizravno, Vaš identitet. Međutim, ako kombiniramo ili spojimo Skupne Podatke s Vašim osobnim podacima tako da Vas mogu izravno ili neizravno identificirati, postupamo s kombiniranim podacima kao s osobnim podacima.

Ne prikupljamo bilo koje Posebne Kategorije Osobnih Podataka o Vama (ovo uključuje podatke o Vašoj rasi ili etničkom porijeklu, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, spolnom životu, seksualnoj orijentaciji, političkim mišljenjima, članstvu u sindikatu, podatke o Vašem zdravlju i genetske i biometrijske podatke), niti prikupljamo bilo koje podatke o kaznenim osudama i djelima. Pojedine posebne kategorije osobnih podataka mogu biti prikazane kao sastavni dio izviješća  o nezgodi za treće osobe, međutim osim što isti čine sastavni dio izviješća, mi ne vršimo obradu takvih podataka.

AKO NAM NE PRUŽITE OSOBNE PODATKE

U onim situacijama gdje moramo prikupljati osobne podatke po zakonskoj obvezi ili prema odredbama Ugovora, a iste niste u mogućnosti pružiti na naše traženje, nismo dužni izvršiti ugovorne obveze ili funkcionalnost servisa. U tom ćemo slučaju otkazati pristup servisu, ali o istome ćemo vas pravovremeno izvijestiti.

 

3.  KAKO SE PRIKUPLJAJU VAŠI OSOBNI PODACI?

Mi koristimo različite metode za prikupljanje osobnih podataka uključujući:

 • Direktna interakcija. Postoji mogućnost da nam pružite podatke o identitetu, vozilu, nezgodi, kontakt podatke i profilne podatke uz ostale podatke ispunjavanjem upitnika/formulara ili u korespondenciji sa nama korištenjem pošte, telefona, e-maila ili drugog načina komunikacije. Ovo uključuje podatke koje nam date kada:
 •      se prijavite, zatražite ili kupite naše proizvode ili usluge;
 •      kreirate korisnički račun na našoj web stranici;
 •      pretplatite se na naše usluge ili publikacije;
 •      zatražite slanje marketinških obavijesti;
 •      pristupite natječaju, promociji ili istraživanju; ili
 •      nam date povratnu informaciju.
 • Automatizirane tehnologije ili interakcije. Kroz komunikaciju s našom web stranicom, možemo automatski prikupljati Tehničke Podatke, Podatke o Korištenju i Profilne Podatke, između ostalog o Vašoj opremi, postupcima pretraživanja i obrascima. Možemo prikupljati ove osobne podatke koristeći kolačiće, zapise na poslužitelju ili druge slične tehnologije. Isto tako možemo zaprimiti Tehničke Podatke, Podatke o Korištenju i Profilne Podatke uz ostale podatke o Vama ukoliko posjećujete druge web stranice korištenjem naših kolačića. Molimo pogledajte našu obavijest o kolačićima. Kliknite za dodatne detalje.
 • Treće strane ili javno dostupni izvori. Možemo zaprimiti vaše osobne podatke od različitih trećih strana i javno dostupnih izvora kako je navedeno niže:
 •      Tehnički podaci od navedenih strana:

          a) Analitički davatelji usluga kao što je Google sa sjedištem izvan EU

          b) Oglašavačke mreže kao što su Facebook sa sjedištem unutar ili izvan EU

          c) Davatelji usluga pretraživanja kao što je Google sa sjedištem unutar ili izvan EU

 •           Kontaktni, Financijski ili Transakcijski podaci od davatelja usluga tehničkih, platnih ili dostavnih servisa.
 •           Identifikacijski i Kontaktni podaci od podatkovnih posrednika ili subjekata za pohranu kao što su.
 •           Identifikacijski i Kontaktni podaci od javno dostupnih izvora kao što su Companies House i Electoral Register sa sjedištem unutar EU.
 •           Podaci o vozilu
 •           Drugi načini prikupljanja osobnih podataka

 

4.  KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Koristit ćemo Vaše osobne podatke samo kad nam propisi to dopuštaju. Najčešće ćemo koristiti Vaše osobne podatke u sljedećim okolnostima:

 • Kad trebamo ispuniti ugovor koji ćemo sklopiti ili smo sklopili s Vama.
 • Kad je to potrebno radi naših legitimnih interesa (ili treće strane) i Vaši interesi i temeljna prava ne prevladavaju nad tim interesima.
 • Kad trebamo postupati u skladu s pravnom ili regulatornom obvezom.

Generalno se ne oslanjamo na privolu kao pravnu osnovu obrade Vaših osobnih podataka, osim u vezi sa slanjem direktnih marketinških komunikacija putem emaila ili tekstualnih poruka. Imate pravo povući privolu za marketing u bilo koje doba prijavom na web stranici i označavanjem ili odznačavanjem relevantnih polja radi prilagodbe Vaših marketinških preferencija ili tako što ćete nas kontaktirati.

 

SVRHE ZA KOJE ĆEMO KORISTITI VAŠE OSOBNE PODATKE

Niže smo u tabličnom obliku naveli opis o načinu na koji planiramo koristiti osobne podatke kao i pravni osnov koji nam isto omogućuje. Također smo identificirali koji su naši legitimni interesi gdje je to prikladno. 

Imajte u vidu da možemo vršiti obradu vaših osobnih podataka za više različitih pravnih osnova ovisno o specifičnoj namjeni za koju koristimo vaše podatke. Molimo kontaktirajte nas ako trebate detalje o pojedinoj pravnoj osnovi na koju se oslanjamo radi obrade Vaših osobnih podataka gdje je više od jedne pravne osnove navedeno u tablici u nastavku.

Svrha/Postupak

 

Vrsta podataka

 

Pravna osnova za obradu uključujući osnovu legitimnog interesa

 

Radi Vaše registracije kao novog kupca

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

 

Ispunjenje ugovora s Vama

Radi obrade i dostave Vaše narudžbe i/ili pružanja usluga Vama, uključujući

(a) Upravljanje plaćanjima, naknadama i troškovima

(b) Namirenje i naknadu novca koji nam se duguje

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Financijski

(d) Transakcijski

(e) Marketinški i Komunikacijski

 

(a) Ispunjenje ugovora s Vama

(b) Potrebno za naše legitimne interese (radi naplate duga prema nama)

 

Radi upravljanja našim odnosom s Vama što će uključivati:

(a) Obavještavanje Vas o izmjenama naših uvjeta ili pravila o privatnosti

(b) Traženje od Vas da ostavite ocjenu ili sudjelujete u anketi

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Financijski

(d) Marketinški i Komunikacijski

 

(a) Ispunjenje ugovora s Vama

(b) Potrebno za poštivanje pravne obveze

(c) Potrebno za naše legitimne interese (radi držanja naših evidencija ažuriranim i proučavanja kako kupci koriste proizvode/usluge)

 

Radi administracije i zaštite našeg poslovanja i ove web stranice (uključujući uklanjanje smetnji, analizu podataka, testiranje, održavanje sustava, podršku, prijavljivanje i pohranu podataka)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tehnički

 

(a) Potrebno za naše legitimne interese (za naše poslovanje, pružanje usluga adminstracije i IT usluga, mrežnu sigurnost, radi prevencije prijevara i u kontekstu poslovne reorganizacije ili postupka reorganizacije grupe)

(b) Potrebno za poštivanje pravne obveze

 

Radi korištenja analitike za poboljšanje naše web stranice, proizvoda/usluga, marketinga, odnosa s kupcima i iskustava

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profilni

(d) Korisnički

(e) Marketinški i Komunikacijski

(f) Tehnički

 

Potrebno za naše legitimne interese (radi definiranja vrsta kupaca za naše proizvode i usluge, radi držanja ažuriranom i relevantnom naše web stranice, radi razvijanja našeg poslovanja i informiranja naše marketinške strategije)

 

Analitička upotreba podataka sa svrhom unapređenja naše web stranice, proizvoda/usluga, marketinga, odnosa sa korisnicima i iskustva

 

 1. Tehnički

 

 1. Korištenje

 

Neophodno za naš pravni interes (definiranje vrste korisnika za naše proizvode i usluge, ažuriranje naše web stranice, razvoj našeg poslovanja i definiranje naše marketinške strategije)

Radi davanja sugestija i preporuka Vama o proizvodima ili uslugama koje Vas mogu zanimati

 

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tehnički

(d) Korištenje

(e) Profilni

 

Potrebno za naše legitimne interese (radi razvijanja naših proizvoda/usluga i povećanja našeg poslovanja)

 

 

 

 NAŠE PROMOTIVNE PONUDE

Možemo koristiti Vaše Podatke o Identitetu, Kontakt Podatke, Tehničke Podatke, Podatke o Korištenju i Profilne Podatke radi stvaranja predodžbe o tome što mislimo da možete željeti ili trebati, ili što Vas može zanimati. Ovako odlučujemo koji proizvodi, usluge i ponude mogu biti relevantne za Vas (ovo zovemo marketing).

Od nas ćete će zaprimiti marketinške obavijesti ukoliko ste zatražili informaciju od nas, kupili dobra ili usluge od nas, dali nam podatke prilikom pristupa natječaju ili prijavi promocije i u svakom slučaju gdje niste izričito zatražili da vam se takve marketinške obavijesti ne dostavljaju.

 

MARKETING TREĆIH STRANA

Ishodit ćemo Vašu izričitu aktivnu privolu prije nego podijelimo Vaše osobne podatke s bilo kojim društvom izvan Solera grupe društava za marketinške svrhe.

 

MARKETINŠKA PRIVOLA

Uvijek nas možete kontaktirati i tražiti nas ili treće strane da Vam prestanemo slati marketinške poruke pristupom našoj web stranici i provjerom relevantnih polja kako bi se prilagodile vaše marketinške preferencije, slijedeći linkove za marketinške privole na svakoj marketinškoj obavijesti koja vam je poslana ili direktnim kontaktom prema nama.

 

Kad prigovorite na primanje ovih marketinških poruka ili povučete Vašu privolu, to neće utjecati na našu obradu Vaših osobnih podataka za druge ne-marketinške svrhe kao što su pružanje proizvoda/usluga prema vama, prijave garancije, korisničkog iskustva ili drugih transakcija.

KOLAČIĆI

U određenim primjenjivim okolnostima, možete podesiti vaš pretraživač da odbije sve ili određene kolačiće. Ukoliko onemogućite ili odbijete kolačiće, molimo uzmite u obzir da pojedini dijelovi ove web stranice mogu postati nedostupnima ili neće raditi ispravno. Za više informacija o kolačićima koje koristimo molimo pogledajte Obavijest o kolačićima.      

 

PROMJENA SVRHE

Koristit ćemo Vaše osobne podatke samo za svrhe za koje smo ih prikupili, osim ako razumno smatramo da ih trebamo koristiti za drugu svrhu i ta svrha je usklađena s izvornom svrhom. Ako želite dobiti objašnjenje o tome kako je obrada za novu svrhu usklađena s izvornom svrhom, molimo kontaktirajte nas.

U slučajevima gdje moramo koristiti vaše osobne podatke za nevezanu svrhu, o istome ćemo Vas obavijestiti i objasniti koji je pravni osnov koji nam omogućuje takvo postupanje.

Molimo uvažite da možemo obrađivati Vaše osobne podatke bez Vašeg znanja ili privole, u skladu s navedenim pravilima, kad je to potrebno ili dopušteno na temelju propisa.

 

5.  OTKRIVANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Možda ćemo morati podijeliti Vaše osobne podatke s osobama navedenim u nastavku, za svrhe koje su određene u tablici u članku 4 gore.

 • Interne treće strane kako je navedeno u Rječniku
 • Vanjske treće strane kako je navedeno u Rječniku
 • Treće strane kojima možemo odlučiti prodati, prenijeti ili pripojiti dijelove našeg poslovanja ili imovine. Alternativno možemo tražiti stjecanje novih poslovanja ili pripojiti postojeće poslovanje istima. Ukoliko nastupe takve promjene unutar našeg poslovanja, tada novi vlasnici mogu koristiti vaše osobne podatke na jednak način kako je definirano u ovoj obavijesti o privatnosti.

Zahtijevamo od svih trećih strana da poštuju sigurnost Vaših osobnih podataka i da postupaju s njima u skladu s propisima. Ne dopuštamo našim vanjskim pružateljima usluga da koriste Vaše osobne podatke za njihovu vlastitu svrhu i samo im dopuštamo da obrađuju Vaše osobne podatke za određene svrhe i u skladu s našim uputama.

 

6.  MEĐUNARODNI PRIJENOSI

Ukoliko nije izričito navedeno ovdje, nećemo prenositi vaše osobne podatke izvan Europske ekonomske unije ("EEA") i Švicarske.

 

7.  SIGURNOST PODATAKA

Uspostavili smo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bismo spriječili gubitak vaših osobnih podataka, korištenje ili pristup istima na neovlašteni način te izmjenu ili objavu istih. U tom smo pogledu dodatno ograničili pristup vašim osobnim podacima na one zaposlenike, agente, podizvođače i ostale treće strane koji imaju poslovnu obvezu i znanje da iste tretiraju povjerljivo. Oni će obrađivati vaše osobne podatke sukladno našim uputama.

 

Uspostavili smo procedure kako bi se nosili sa bilo kakvim propustom vezanim uz osobne podatke te ćemo Vas i nadležno regulatorno tijelo obavijestiti o takvom propustu u svim onim situacijama gdje smo pravno obvezni postupati na taj način.

 

8.  ZADRŽAVANJE PODATAKA                                                                   

KOLIKO DUGO ĆETE KORISTITI MOJE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke zadržati ćemo toliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha radi koje smo iste prikupili i da se pritom zadovolje svi pravni, računovodstveni i izvještajni zahtjevi.

Prilikom određivanja odgovarajućeg perioda zadržavanja, razmatramo količinu, prirodu i osjetljivost osobnih podataka, potencijalni rizik od neovlaštene upotrebe ili objave, svrhu obrade osobnih podataka, možemo li postići navedenu svrhu drugim sredstvima te primjenjive pravne zahtjeve.

Detalji rokova zadržavanja za različite aspekte vaših osobnih podataka dostupni su u našem pravilniku o zadržavanju podataka koji možete zatražiti kontaktirajući nas.

Sukladno zakonu dužni smo čuvati informacije o našim klijentima (uključujući Kontakte, Identitet, Financijske podatke i podatke o prijenosu) najmanje 5 godina od prekida suradnje u svrhu porezne i financijske revizije te vođenja evidencije. 

U određenim primjenjivim okolnostima možete tražiti da se vaši podaci izbrišu: pogledati Zahtjev za brisanje niže radi dodatnih informacija.

U određenim okolnostima možemo vaše osobne podatke učiniti anonimnima (tako da se više ne mogu povezati sa vama) za istraživanje ili u ststističke svrhe, a u kojem slučaju možemo koristiti navedene informacije neograničeno i bez daljnje obavijesti prema vama. 

 

9.  VAŠA PRAVA

U određenim okolnostima vasa su prava definirana Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Molimo pogledajte Rječnik niže za detaljnije objašnjenje oko istih prava:

 

 • Zahtijevati pristup Vašim osobnim podacima;
 • Zahtijevati ispravak Vaših osobnih podataka;
 • Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podataka;
 • Prigovorite obradi Vaših osobnih podataka; 
 • Zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka;
 • Zahtijevati prenosivost Vaših osobnih podataka;   
 • Pravo na povlačenje privole;

Ako želite ostvariti bilo koje od gore navedenih prava, molimo kontaktirajte nas putem gore navedenih kontakt podataka.

OBIČNO NE ZAHTJEVA DODATNU NAKNADU

Nećete morati platiti naknadu da biste pristupili Vašim osobnim podacima (ili da biste ostvarili bilo koje od drugih prava). Međutim, možemo naplatiti razumnu naknadu ako je Vaš zahtjev očito neosnovan, ponavljan ili pretjeran. Alternativno možemo odbiti postupati po vašem zahtjevu u navedenim okolnostima.  

 

ŠTO MOŽEMO TREBATI OD VAS

Možemo trebati zatražiti određene podatke od Vas kako bi nam pomogli potvrditi Vaš identitet i osigurati Vaše pravo pristupiti Vašim osobnim podacima (ili ostvariti bilo koje od Vaših drugih prava). Ovo je sigurnosna mjera radi osiguranja da osobni podaci ne budu otkriveni bilo kojoj osobi koja nema pravo primiti ih. Možemo Vas također kontaktirati kako bismo Vas pitali dodatne informacije u vezi s Vašim zahtjevom radi ubrzanja našeg odgovora.

 

VREMENSKO OGRANIČENJE ZA ODGOVOR

Pokušavamo odgovoriti na sve legitimne zahtjeve unutar mjesec dana. Povremeno nam treba dulje od mjesec dana ako je Vaš zahtjev osobito kompleksan ili ako ste postavili više zahtjeva. U tom slučaju, obavijestit ćemo Vas i nastavit ćemo Vas ažurno izvještavati o tome.

 

10. RJEČNIK

PRAVNI OSNOV

Pravni interes znači interes za naše poslovanje ili provođenje i organiziranje našeg poslovanja na način da se omogući Vama i tržištu najbolja moguća usluga/proizvodi te najbolje i najsigurnije iskustvo. Nastojimo razmotriti i balansirati svaki mogući utjecaj na Vas (i pozitivni i negativni) kao i vaša prava prije nego što započnemo s obradom vaših osobnih podataka za naš pravni interes. Ne koristimo vaše osobne podatke za aktivnosti kod kojih bi naši interesi bili nadjačani mogućim utjecajem na Vas (osim u slučajevima gdje imamo vaš pristanak ili je drugačije predviđeno ili zabranjeno zakonom). Možete zatražiti dodatne informacije o tome kako procjenjujemo naš pravni interes u odnosu na mogući utjecaj na Vas kod specifičnih aktivnosti na način da nas kontaktirate.

 

Izvršenje ugovora znači obradu vaših podataka gdje je isto neophodno za izvršenje ugovornih odredbi u ugovoru gdje ste Vi stranka ili poduzimanje koraka na vaš zahtjev prije sklapanja takvog Ugovora.

 

Usklađenost sa pravnim i regulatornim obavezama znači obradu vaših podataka gdje je isto neophodno za usklađivanje sa pravnim ili regulatornim obavezama kojima smo podložni.

 

TREĆE STRANE

Interne treće strane

Ostale kompanije u Solera grupi koje u naravi nastupaju ili kao skupni kontrolor obrade ili kao izvršitelj obrade, a čije je sjedište unutar EEA  te pružaju IT usluge, usluge sistemske administracije i obavljaju izvještavanje.

Vanjske treće strane

 • Pružatelji usluga koji nastupaju kao izvršitelji obrade , a čije je sjedište unutar EEA , a koji pružaju IT usluge i usluge sistemske administracije.
 • Profesionalni savjetnici koji nastupaju kao izvršitelji obrade ili skupni kontrolori obrade uključujući odvjetnike, bankare, revizore i osiguratelje sa sjedištem u EEA, a koji pružaju konzultantske, bankarske, pravne, osigurateljne i računovodstvene usluge.
 • HM Revenue & Customs, regulatori i ostala tijela koji nastupaju kao izvršitelji obrade ili skupni kontrolori sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, a koji zahtjevaju izvještavanje o obradi, financijama ili prijenosnim aktivnostima u određenim okolnostima.
 • Detalji o svakoj trećoj strani , kao npr. Istraživači tržišta, Agencije za sprečavanje prijevara, Policije, Stranica za uspoređivanje cijena i sl. 

 

VAŠA PRAVA

Imate pravo da:

 

Zatražite pristup vašim osobnim podacima ( poznato kao "zahtjev za pristup osobnim podacima"). Navedeno Vam omogućuje da primite presliku osobnih podataka koje imamo te da provjerite da li iste obrađujemo na zakonit način

 

Zahtjev za ispravkom za vaše osobne podatke koje posjedujemo. Navedeno Vam omogućava da ispravimo i ažuriramo sve vaše nepotpune i neažurirane osobne podatke koje posjedujemo, iako će biti potrebno izvršiti provjeru točnosti novih podataka koje ste nam pružili.

 

Zahtjev za brisanje vaših osobnih podataka. Navedeno Vam omogućuje da nas zatražite brisanje ili uklanjanje osobnih podataka u svim situacijama gdje ne postoji opravdani razlog za naš daljnji nastavak obrade. Isto tako imate pravo da nas zatražite brisanje ili uklanjanje vaših osobnih podataka u situaciji kada imate osnovan prigovor na obradu (vidjeti niže), a ukoliko smo vaše podatke obrađivali na nezakonit način ili smo obavezni obrisati vaše osobne podatke u skladu sa lokalnim zakonom. Imajte u vidu da nećemo uvijek moći udovoljiti vašem zahtjevu za brisanjem zbog specifičnih pravnih razloga primjenjivih u trenutku vašeg zahtjeva,a koji će vam biti obznanjeni.

 

Prigovor na obradu vaših osobnih podataka gdje se oslanjamo na pravni interes (ili interes treće strane) i postoji razlog radi kojeg ulažete prigovor na obradu osobnih podataka iz razloga što smatrate da obrada utječe na vaša temeljna prava i slobode. Isto tako imate pravo da prigovorite u onim slučajevima kada obrađujemo vaše osobne podatke za izravne marketinške svrhe. U pojedinim slučajevima možemo dokazati da imamo pravni osnov za obradu vaših informacija koji nadjačava vasa temeljna prava i slobode.

 

Zahtjev za ograničenom obradom vaših osobnih podataka. Navedenom Vam omogućuje da nas zatražite obustavu obrade vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima: (a) ukoliko tražite da uspostavimo točnost podataka; (b) kada je naša upotreba podataka nezakonita, ali ne želite da se isti izbrišu; (c) kada nas tražite da zadržimo vaše podatke iako isto više nismo obavezni zbog vaše potrebe za pokretanjem, provedbom ili obranom u pravnom postupku; ili (d) prigovorili ste na našu obradu vaših osobnih podataka ali moramo utvrditi da li smo prekoračili pravni osnov za upotrebu podataka.

 

Zahtjev za prijenos vaših osobnih podatakaprema trećoj strain. Pružiti ćemo Vama ili trećoj strani koju ste odabrali vaše osobne podatke u strukturiranom uobičajeno korištenom format. Imajte u vidu da se ovo pravo primjenjuje isključivo na automatske informacije koje ste nam inicijalno pružili pristanak za korištenje ili smo informacije koristili u svrhu ispunjenja ugovornih obveza.

 

Povlačenje privole u bilo koje vrijeme gdje se oslanjamo na privolu za obradu vaših osobnih podataka. Bez obzira, isto neće utjecati na zakonitost obrade koja je izvršena prije povlačenja privole. Ukoliko povučete privolu, postoji mogućnost da nećemo moći pružiti Vam određene proizvode ili usluge. U slučaju da nastupi takav slučaj, savjetovat ćemo vas o istome u trenutku povlačenja vaše privole.