İş Akış Yönetimi

  • Dosya Yönetimi: Sigorta Şirketleri, Servisler ve Eksperlerin tüm iletişimi sağlayabileckleri, görev atama yapılabilen, hasar bilgilerinin paylaşıldığı içinde hasar tespit modülünü de barındıran online platformdur.
  • Süreç Kontrolü (Rules Check): Kullanıcıların önceden tanımladıkları kurallara hasar raporlarının uyumluluğunun otomatik kontrol edilip, farklı seviye kriterlerine göre hasarın kategorize edildiği modüldür. Belirlenen kuralları sağlayan bir hasar raporu "Yeşil", "Turuncu" veya "Kırmızı" statülerine ulaşır.
  • Evrak Yönetimi: Hasar dosyası ile ilgili araç fotoğrafları, ruhsat, ehliyet vb. Tüm evrakların sisteme yüklenerek online platformda kullanıcılar arası gönderiminin yapılması ve saklanması hizmetidir.
  • Kullanıcı Seviyeleri: Sigorta Şirketlerindeki uzman, müdür yardımcısı ve müdür gibi farklı yetkideki kullanıcıların sistem ekranları farklılaştırılabilir, kullanıcı grupları yaratılabilir veya kısıtlar konulabilir.