AudaHistory

  • Mivel a magyar károk 86%-át Audatex rendszerben kalkulálják, az AudaHistory egy alvázszám megadása alapján nagy valószínűséggel képes megmutatni, hogy az adott gépjárműnek volt-e sérülése, és arról adatokat is közöl
  • Segít a gépjármű értékmeghatározásában, mind külföldi (import), mind belföldi származású járművek esetén

 

Az Audatex Magyarország Kft. az AudaHistory szolgáltatás igénybevevőjével szemben szavatolja, hogy a lekérdezés eredménye mindenkor megegyezik az Audatex Magyarország Kft. informatikai rendszerében és általa használt adatbázisában foglalt, elvégzett tényleges kalkuláció adataival.

Az AudaHistory szolgáltatás nem nyújt teljes bizonyosságot a következők tekintetében (és emiatt az Audatex Magyarország Kft. semmiféle felelősséget nem vállal a következőkért):

- a lekérdezés eredménye alapján eredményül kapott kalkulációhoz tényleges kár vagy káresemény is kapcsolódik vagy kapcsolódott (egy káreseményhez esetenként több kalkuláció is kapcsolódhat, így a kalkulációk száma nem feltétlenül egyezik meg a károk számával, sőt: elméletileg történhet kártól teljesen függetlenül is kalkuláció);

- minden káresemény szerepel az Audatex Magyarország Kft. rendszerében, illetőleg az Audatex Magyarország Kft. által használt adatbázisban (az Audatex Magyarország Kft. a gépjármű kárkalkulációk piacán nem kizárólagos szereplő, így előfordulhat, hogy valamely káresemény kapcsán nem az Audatex Magyarország Kft. által biztosított adatbázisban végeztek kárkalkulációt; olyan eset is lehetséges, hogy kárkalkuláció nélkül végeztek javítást egy gépjárművön);

- a kárrendezés során kifizetett összeg pontosan egyezik a kalkuláció eredményével;

- a károk javítása megtörtént.

Az Audatex Magyarország Kft.-nek az előzőekben foglaltakkal kapcsolatosan bármely helytállási kötelezettsége a szolgáltatás természetéből eredően kizárt, sem az AudaHistory szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, sem harmadik személyekkel szemben ezen körülmények nyomán felmerült károkért helytállni nem tartozik.

AudaPad

Korszerű, webes alkalmazás mely teljes körű gépjármű javítási költség kalkulációs felületet biztosít a partnereknek bővebben...

AudaVIN

Közvetlen a gyártói adatbázishoz kapcsolódva tölti ki az AudaPad megfelelő mezőit mind az alapfelszereltséget és az extrákat illetően bővebben...

AudaSMR

Az Audatex új internet alapú SMR (service,maintenance, repair) programmodulja lehetővé teszi, hogy a szervizek, javítók a gépkocsi alvázszám alapján történt beazonosítása(programon belül) után, meghatározva azt, hogy km vagy időszakos szervizt szeretnének elvégezni az adott gépkocsin, kalkulálni tudják annak az adott szerviznek a költségét. bővebben...