Adatvédelmi tájékoztató
[2019. 10. 14. / v.:1.1]

 

BEVEZETÉS

Az Audatex-Magyarország Kft. (a jelen adatvédelmi tájékozatóban a továbbiakban „Solera", „Audatex", „mi", „bennünket" illetve „a mi") jelen adatvédelmi tájékoztatója felvilágosítást nyújt Önnek arról, hogyan gondoskodunk a személyes adatairól, amikor ellátogat a weblapunkra (tekintet nélkül arra, honnan látogat oda), valamint ismerteti az adatvédelmi jogait és azt, hogyan nyújt a törvény védelmet az Ön számára. A Solera tiszteletben tartja a magánélethez fűződő jogait, és elkötelezett a személyes adatai védelmi iránt.

A jelen adatvédelmi tájékoztatót réteges formátumban nyújtjuk, így ráklikkelhet az alábbiakban megadott bármely konkrét területre. Kérjük, használja a Szójegyzéket, hogy megismerje a jelen adatvédelmi tájékoztatóban használt egyes kifejezések jelentését.

1. FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS KIK VAGYUNK
2. AZ ÁLTALUNK ÖNRŐL GYŰJTÖTT ADATOK
3. HOGYAN TÖRTÉNIK SZEMÉLYES ADATAI GYŰJTÉSE
4. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT
5. SZEMÉLYES ADATAI KÖZLÉSEI
6. NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁSOK
7. ADATBIZTONSÁG
8. ADATOK MEGŐRZÉSE
9. AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI
10. SZÓJEGYZÉK

 1.  FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS KIK VAGYUNK

 

A JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

A jelen adatvédelmi tájékoztató felvilágosítást kíván nyújtani Önnek arról, miként gyűjti és kezeli a Solera a személyes adatait a jelen weblap Ön által történő használatán keresztül, ideértve bármely olyan adatot is, amit a jelen weblap révén esetleg megad, amikor feliratkozik a hírlevelünkre, terméket, illetve szolgáltatást vásárol, vagy vetélkedőn vesz részt.
A jelen weblap nem gyermekeknek szánt, és gyermekekkel kapcsolatban nem gyűjtünk tudatosan adatokat.
Fontos, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót minden más olyan adatvédelmi tájékoztatóval, illetve tisztességes adatkezelésről szóló tájékoztatóval együtt olvassa el, amit esetleg azon konkrét alkalmakkor nyújtunk, amikor Önről személyes adatokat gyűjtünk, illetve kezelünk, hogy teljes mértékben tisztában legyen azzal, hogyan és miért használjuk fel adatait. A jelen adatvédelmi tájékoztató kiegészíti a többi tájékoztatót, és nem kívánja azokat felülírni.

ADATKEZELŐ

A Solera az adatkezelő, és felelős az Ön személyes adataiért.
Adatvédelmi tisztviselőt jelöltünk ki, aki a jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos kérdések megvizsgálásáért felelős. Amennyiben bármilyen kérdése van a jelen adatvédelmi tájékoztatót illetően – ideértve a törvényes jogai gyakorlására irányuló kérelmeket is –, keresse meg az adatvédelmi tisztviselőt az alábbiakban megadott elérhetőségeken.

ELÉRHETŐSÉGEK

A teljes adataink az alábbiak:
[Jogi személy teljes neve: Audatex Magyarország Kft.
Az adatvédelmi tisztviselő, illetve DPO neve, illetve megszólítása: Györgydeák Balázs
E-mail cím: balazs.gyorgydeak@audatex.hu
Postacím: H-1134; Budapest, Váci út 49.

Jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál, Magyarország felügyeleti hatóságánál adatvédelmi ügyek tekintetében (www.naih.hu). Nagyra értékelnénk azonban, ha lehetőségünk lenne arra, hogy mi foglalkozzunk az aggályaival, ezért kérjük, bennünket keressen meg először!

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNŐ VÁLTOZTATÁSOK ÉS AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGE, HOGY A VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTASSON BENNÜNKET

A jelen adatvédelmi tájékoztatót időről-időre frissíthetjük.
Fontos, hogy az Önről nálunk meglévő személyes adatok pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, tájékoztasson bennünket, ha személyes adatai a velünk fennálló kapcsolata során megváltoznak.

HARMADIK SZEMÉLYEK LINKJEI

A jelen weblap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra vezető linkeket, bővítményeket, kiegészítéseket (plug-in), valamint alkalmazásokat tartalmazhat. Az e linkekre való kattintás, illetve e kapcsolódások engedélyezése lehetővé teheti harmadik személyek részére, hogy Önre vonatkozó adatokat gyűjtsön, illetve osszon meg. Ezen harmadik személyek honlapjai nem állnak ellenőrzésünk alatt, és nem vállalunk felelősséget adatvédelmi nyilatkozataikért. Amikor elhagyja weblapunkat, javasoljuk, hogy olvassa el minden olyan honlap adatvédelmi tájékoztatóját, ahová ellátogat.

2.  AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOK

A személyes adat, illetve személyes információ egy egyénre vonatkozó bármely olyan információt jelent, amely alapján az a személy azonosítható. Nem tartalmaz adatot abban az esetben, amikor a személyazonosság el lett távolítva (anonim adat).
Különböző fajtájú adatokat gyűjthetünk, használhatunk fel, tárolhatunk és továbbíthatunk, amelyeket az alábbiakban csoportosítottunk:

 • A személyazonosságra vonatkozó adatok – a szükséges mértékben – általában a következőket foglalják magukban: [név, felhasználónév, illetve hasonló azonosító, családi állapot, megszólítás, születési idő, nem].
 • Az elérhetőségi adatok – a szükséges mértékben – általában a következőket foglalják magukban: [számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím és telefonszámok].
 • A pénzügyi adatok – a szükséges mértékben – általában a következőket foglalják magukban: [bankszámla- és fizetési kártya-adatok].
 • Az ügyleti adatok – a szükséges mértékben – általában a következőket foglalják magukban: [az Ön részére illetve részéről történő fizetésekre vonatkozó adatok, valamint az Ön által tőlünk megvásárolt termékek és szolgáltatások egyéb adatai].
 • A technikai adatok – a szükséges mértékben – általában a következőket foglalják magukban: [internet protokoll (IP) címe, az Ön bejelentkezési adatai, böngészőtípusa és verziója, időzóna-beállítása és helyszíne, böngésző plug-in típusai és verziói, operációs rendszere és platformja, valamint az azon eszközökön lévő egyéb technológiák, amiket a jelen weblaphoz való hozzáférés céljából használ].
 • A profiladatok – a szükséges mértékben – általában a következőket foglalják magukban:[felhasználóneve és jelszava, az Ön által végrehajtott vásárlások vagy leadott megrendelések, érdeklődési körei, preferenciái, visszajelzése és felmérésekre adott válaszai].
 • A használati adatok – a szükséges mértékben – általában a következőket foglalják magukban: [információk arról, hogyan használja a weblapunkat, termékeinket és szolgáltatásainkat].
 • A marketing és kommunikációs adatok – a szükséges mértékben – általában a következőket foglalják magukban: [preferenciái a tőlünk és harmadik személyektől fogadott marketing üzenetek terén, valamint kommunikációs preferenciái].
 • A járműadatok – a szükséges mértékben – általában a következőket foglalják magukban: [Jármű-nyilvántartási jel („VRM"), valamint Jármű-alvázszám ("VIN"), továbbá egyéb információk járművekről]

Gyűjtünk, felhasználunk és megosztunk Összesített adatokat – így pl. statisztikai vagy demográfiai adatokat – is bármely célból. Az Összesített adatok származhatnak a személyes adataiból, de a törvény értelmében nem tekintendők személyes adatnak, mivel ezek az adatok közvetlenül vagy közvetve nem fedik fel az Ön kilétét. Például, összesíthetjük Használati adatait egy weblap adott jellemzőjéhez hozzáférő felhasználók százalékarányának kiszámítására. Ha azonban az Összesített adatokat oly módon kapcsoljuk össze, illetve hozzuk összefüggésbe a személyes adataival, hogy azok közvetlenül illetve közvetetten azonosíthatják Önt, az összekapcsolt adatokat személyes adatként kezeljük, amelyek a jelen adatvédelmi tájékoztató szerint kerülnek felhasználásra.

Nem gyűjtjük Önről a Személyes adatok különleges kategóriáit (amelyek adatokat tartalmaznak a faji vagy etnikai származására, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szexuális életére, szexuális irányultságára, politikai véleményére, szakszervezeti tagságára, egészségügyi információira, valamint genetikai és biometrikus adataira vonatkozóan). Nem gyűjtünk információkat a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokról és a bűncselekményekről sem.

AMENNYIBEN NEM ADJA MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT

Olyan esetben, amikor jogszabály, vagy az Önnel fennálló szerződés feltételei alapján szükséges gyűjtenünk személyes adatokat, és Ön az erre való kéréskor nem adja meg az adatokat, esetleg nem leszünk képesek teljesíteni az Önnel fennálló, vagy megkötni próbált szerződést (amely például áruknak, illetve szolgáltatásoknak az Ön részére történő nyújtására szól). Ebben az esetben esetleg le kell mondanunk egy, Ön által tőlünk igénybe vett terméket vagy szolgáltatást, amennyiben azonban ez az eset áll fenn, az adott időben értesíteni fogjuk erről.

3.  HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ADATOK GYŰJTÉSE?  

Különböző módszereket alkalmazunk adatok Öntől és Önről való gyűjtésére, többek között az alábbiak révén:
Közvetlen kapcsolatfelvétel. Személyazonosságra vonatkozó, elérhetőségi, pénzügyi, profil-, jármű-, valamint marketing és kommunikációs adatait többek között űrlapok kitöltése, illetve velünk folytatott postai úton történő levelezés, telefonhívás, e-mail útján vagy egyéb módon adhatja meg a részünkre. Ezek azokat az adatokat tartalmazzák, amelyeket akkor nyújt, amikor:

 • termékeinkért vagy szolgáltatásainkért fordul hozzánk, irántuk érdeklődik, illetve azokat megvásárolja;
 • fiókot hoz létre a weblapunkon;
 • előfizet szolgáltatásunkra vagy kiadványainkra;
 • marketing üzenetek Ön részére való küldését kéri;
 • vetélkedőn indul, eladásösztönzésben vagy felmérésben vesz részt; vagy
 • visszajelzést ad a részünkre.

Automatizált technológiák vagy interakciók. Amikor interakciót folytat a weblapunkkal, automatikusan technikai, használati és profiladatokat gyűjthetünk többek között a berendezéséről, böngészési tevékenységeiről és módjairól. E személyes adatokat sütik, szerver naplók, valamint egyéb hasonló technológiák igénybevételével gyűjthetjük. Kaphatunk technikai, használati és profiladatokat is többek között Önről, ha a sütijeinket alkalmazó más weblapokra látogat el. További részletekért, kérjük, tekintse meg a sütikre vonatkozó szabályzatunkat: https://www.cee.audatex.net/cms/hu/web/ax-hu/cookie-szabalyzat

 

 

 

Harmadik személyek vagy nyilvánosan hozzáférhető források. Személyes adatokat kaphatunk Önről az alábbiakban felsorolt különböző harmadik személyektől vagy nyilvános forrásokból:

 • Technikai adatok az alábbi felektől:

(a)  analitika-szolgáltatók [mint pl. az EU-n kívüli központú Google];
(b)  hirdetési hálózatok [mint pl. az EU-n [belüli VAGY kívüli] központú [NÉV]]; valamint
(c)  keresési információ-szolgáltatók [mint pl. az EU-n [belüli VAGY kívüli] központú [NÉV]].

 • Elérhetőségi, pénzügyi és transzakciós adatok technikai, fizetési és szállítási szolgáltatásokat nyújtóktól [mint pl. az EU-n [belüli VAGY kívüli] központú [NÉV]].
 • Személyazonosságra vonatkozó és elérhetőségi adatok adatbrókerektől és összesítőktől [mint pl. az EU-n [belüli VAGY kívüli] központú [NÉV]].
 • Személyazonosságra vonatkozó és elérhetőségi adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból mint pl. cégjegyzékben szereplő adatok, nyilvános adatbázisban szereplő adatok.
 • Járműadatok

4.  HOGYAN HASZNÁLJUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT

Kizárólag akkor használjuk fel személyes adatait, ha azt a törvény megengedi számunkra. Általában leginkább az alábbi körülmények esetén használjuk fel személyes adatait:

 • Amikor teljesítenünk kell azt a szerződést, amit Önnel készülünk megkötni vagy már megkötöttünk.
 • Amikor az szükséges a mi (illetve harmadik személy) jogos érdeke alapján, és az ön érdekei és alapvető jogai nem élveznek elsőbbséget ezen érdekkel szemben.
 • Amikor jogi vagy szabályozási kötelezettséget kell teljesítenünk.

Általánosságban – harmadik személy közvetlen üzletszerzési kommunikációinak e-mail vagy sms útján, az Ön részére történő küldésével kapcsolatos eseten kívül – nem hivatkozunk hozzájárulásra a személyes adatai kezelésének jogalapjaként. Jogosult a marketinghez való hozzájárulást bármikor visszavonni a velünk való kapcsolatfelvétel útján.

AZOK A CÉLOK, AMELYEK ÉRDEKÉBEN FELHASZNÁLJUK SZEMÉLYES ADATAIT

Az alábbiakban – táblázat formájában – felsoroljuk mindazon módokat, ahogy személyes adatait felhasználni tervezzük, valamint azokat a jogalapokat, amelyekre ennek megtételéhez építünk. Adott esetben megjelöltük, mi a jogos érdekünk.
Vegye figyelembe, hogy személyes adatait egynél több törvényes alapon is kezelhetjük, azon konkrét céltól függően, aminek érdekében adatait felhasználjuk. Kérjük, keressen meg bennünket, ha részletes információkra van szüksége azon konkrét jogalapról, amelyre személyes adatai kezeléséhez építünk, amikor az alábbi táblázatban egynél több jogalap került megadásra.

Cél/tevékenység

Adatok fajtái

Adatkezelés jogalapja, ideértve az alapul szolgáló jogos érdeket is

Új ügyfélként való regisztrálása

(a) Személyazonosságra vonatkozó
(b) Elérhetőségi

Egy Önnel fennálló szerződés teljesítése

Megrendelésének ügyintézése és átadása és/vagy szolgáltatások nyújtása az Ön részére, ideértve:

(a) Fizetések, díjak valamint költségek ügyintézése
(b) Azon pénz beszedése és behajtása, amivel nekünk tartozik

(a) Személyazonosságra vonatkozó
(b) Elérhetőségi
(c) Pénzügyi
(d) Ügyleti
(e) Marketing és kommunikációs

(a) Egy Önnel fennálló szerződés teljesítése
(b) Jogos érdekünk alapján szükséges (a velünk szembeni tartozások behajtásához)

Az Önnel való kapcsolatunk ügyintézése, amely magában foglalja:

(a) Értesítését a feltételeinkben vagy adatvédelmi irányelvünkben történő változásokról
(b) Arra való felkérését, hogy adjon értékelést vagy vegyen részt egy felmérésben

(a) Személyazonosságra vonatkozó
(b) Elérhetőségi
(c) Profil
(d) Marketing és kommunikációs

(a) Egy Önnel fennálló szerződés teljesítése
(b) Egy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
(c) Jogos érdekünk alapján szükséges (nyilvántartásaink naprakész vezetéséhez és annak tanulmányozásához, hogyan használják az ügyfelek termékeinket/szolgáltatásainkat)

Lehetővé tenni, hogy nyereménysorsoláson, vetélkedőn vegyen részt vagy felmérést töltsön ki

 

(a) Személyazonosságra vonatkozó
(b) Elérhetőségi
(c) Profil
(d) Használati
(e) Marketing és kommunikációs

(a) Egy Önnel fennálló szerződés teljesítése
(b) Jogos érdekünk alapján szükséges (annak tanulmányozásához, hogyan használják az ügyfelek termékeinket/szolgáltatásainkat, azok fejlesztéséhez és vállalkozásunk bővítéséhez)

Vállalkozásunk és a jelen weblap adminisztrációja és védelme (ideértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, rendszerkarbantartást, támogatást, adatok bejelentését és üzemeltetését)

 

(a) Személyazonosságra vonatkozó
(b) Elérhetőségi
(c) Technikai

(a) Jogos érdekünk alapján szükséges (vállalkozásunk viteléhez, adminisztrációs és IT szolgáltatások nyújtásához, hálózatbiztonsághoz, csalás megelőzésére és üzlet átszervezési vagy vállalatcsoport szerkezetátalakítási eljárások keretében)
(b) Egy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Releváns weblap tartalom és hirdetések szolgáltatása az Ön részére és az általunk Ön részére szolgáltatott hirdetések hatékonyságának mérése és megismerése

(a) Személyazonosságra vonatkozó
(b) Elérhetőségi
(c) Profil
(d) Használati
(e) Marketing és kommunikációs
(f) Technikai

Jogos érdekünk alapján szükséges (annak tanulmányozásához, hogyan használják az ügyfelek termékeinket/szolgáltatásainkat, azok fejlesztéséhez, vállalkozásunk bővítéséhez, és marketing stratégiánk információkkal való ellátásához)

Adatanalitikák használata a weblapunk, termékeink/szolgáltatásaink, marketingünk, ügyfélkapcsolataink és tapasztalataink fejlesztése/javítása érdekében

 

(a) Technikai
(b) Használati

Jogos érdekünk alapján szükséges (ügyfelek típusainak meghatározásához a termékeink és szolgáltatásaink tekintetében, weblapunk naprakészen és relevánsan tartásához, vállalkozásunk fejlesztéséhez és marketing stratégiánk információkkal való ellátásához)

Javaslatok és ajánlások tétele az Ön részére olyan árukról vagy szolgáltatásokról, amelyek érdekelhetik

 

(a) Személyazonosságra vonatkozó
(b) Elérhetőségi
(c) Technikai
(d) Használati
(e) Profil

Jogos érdekünk alapján szükséges (termékeink/szolgáltatásaink fejlesztéséhez, valamint vállalkozásunk bővítéséhez)

 

 

 PROMÓCIÓS AJÁNLATOK TŐLÜNK

Felhasználhatjuk személyazonosságra vonatkozó, elérhetőségi, technikai, használati valamint profiladatait, hogy véleményt alkossunk arról, szerintünk mit akarhat, vagy mire lehet szüksége, illetve mi tarthat számot az érdeklődésére. Így döntjük el, mely termékek, szolgáltatások és ajánlatok lehetnek relevánsak az Ön számára (ezt nevezzünk marketingnek).
Marketing kommunikációkat fog kapni tőlünk, ha tájékoztatást kért, vagy árukat, illetve szolgáltatásokat vásárolt tőlünk, vagy ha megadta nekünk az adatait, amikor egy vetélkedőn indult, vagy egy promócióra regisztrált, valamint – minden esetben – amikor nem iratkozott le e marketing üzenetek fogadásáról.

HARMADIK SZEMÉLY MARKETING  

Beszerezzük kifejezett feliratkozási hozzájárulását, mielőtt személyes adatait a Solera vállalatcsoporton kívüli bármely vállalattal marketing célokból megosztjuk.

LEIRATKOZÁS

Bármikor kérheti tőlünk vagy harmadik személyektől, hogy a továbbiakban ne küldjünk/ne küldjenek Önnek marketing üzeneteket bármikor kapcsolatba lépve velünk.
Amennyiben leiratkozik ezen marketing üzenetek fogadásáról, ez nem érinti személyes adatainak egyéb nem-marketing célokból, általunk történő kezelését, mint pl. egy termék/szolgáltatás nyújtása az Ön részére, szavatosság regisztráció, termék/szolgáltatási tapasztalat, vagy egyéb ügyletek, stb.

SÜTIK

Bizonyos alkalmazható körülmények esetén, beállíthatja böngészőjét úgy, hogy elutasít minden sütit vagy egyes böngésző sütiket. Ha kiiktatja, vagy elutasítja a sütiket, kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen weblap egyes részei hozzáférhetetlenné válhatnak, illetve nem működhetnek megfelelően. Az általunk használt sütikre vonatkozó további tájékoztatásért, kérjük, tekintse meg: https://www.cee.audatex.net/cms/hu/web/ax-hu/cookie-szabalyzat

A CÉL MEGVÁLTOZÁSA  

Személyes adatait kizárólag azon célokból használjuk fel, amelyek eléréséhez gyűjtöttük azokat, kivéve akkor, ha indokoltan úgy véljük, hogy egy más okból fel kell használnunk azokat, és ez az indok összeegyeztethető az eredeti céllal. Ha magyarázatot kíván kapni arról, hogy az új cél alapján történő adatkezelés hogyan egyeztethető össze az eredeti céllal, kérjük, keressen meg bennünket.
Amennyiben személyes adatait egy össze nem függő célból szükséges felhasználnunk, értesíteni fogjuk, és magyarázattal szolgálunk arról a jogalapról, amely megengedi számunkra ennek megtételét.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy személyes adatait tudomása és hozzájárulás nélkül is kezelhetjük – a fenti szabályok betartásával –, amikor azt jogszabály előírja, vagy megengedi.

5.  SZEMÉLYES ADATAI KÖZLÉSEI

Személyes adatait esetleg meg kell osztanunk az alábbiakban felsorolt felekkel, a fenti 4. pontban lévő táblázatban ismertetett célokból.

 • A Szójegyzékben ismertetettek szerinti belső harmadik személyek.
 • A Szójegyzékben ismertetettek szerinti külső harmadik személyek.
 • Általunk esetleg kiválasztott harmadik személyek, akik részére vállalkozásunk vagy eszközein részeit eladjuk, átruházzuk, vagy akikkel azokat egyesítjük. Másik lehetőségként esetleg más vállalkozásokat szándékozunk megszerezni vagy azokkal egyesülni. Ha változás történik a vállalkozásunkban, akkor az új tulajdonosok a személyes adatait ugyanolyan módon felhasználhatják, ahogy az a jelen adatvédelmi tájékoztatóban megállapításra kerül.

Minden harmadik személytől megköveteljük, hogy tartsák tiszteletben személyes adatai biztonságát, és azokat a törvénynek megfelelően kezeljék. Nem engedjük meg harmadik személy szolgáltatóink részére, hogy a személyes adatait a saját céljaikra felhasználják, és kizárólag azt engedélyezzük számukra, hogy a személyes adatait konkrét célokból és utasításainknak megfelelően kezeljék.

6.  NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁSOK

Kivéve akkor, ha a jelen tájékoztató kifejezetten eltérően rendelkezik, nem továbbítjuk személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen és Svájcon ("EGT"), valamint Svájcon kívülre.

7.  ADATBIZTONSÁG  

Megfelelő biztonsági intézkedéseket tettünk személyes adatai véletlen elvesztésének, felhasználásának, vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek, megváltoztatásának illetve közlésének megakadályozására. Ezen kívül, korlátozzuk a személyes adataihoz való hozzáférést azon munkavállalók, megbízottak, vállalkozók és egyéb harmadik személyek számára, akiknek munkájuk ellátásához szükséges azokat megismerniük. Személyes adatait kizárólag utasításainkra kezelik, és titoktartási kötelezettség hatálya alatt állnak.
Eljárásokat léptettünk életbe minden gyanított adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések végrehajtására, és az incidensről értesítjük Önt és bármely illetékes szabályozói szervet, amikor annak megtételét jogszabály előírja számunkra.

8.  ADATOK MEGŐRZÉSE

MENNYI IDEIG HASZNÁLJÁK FEL SZEMÉLYES ADATAIMAT?  

Kizárólag annyi ideig őrizzük meg személyes adatait, ameddig szükséges azon célok eléréséhez, amelyek érdekében azokat gyűjtöttük, ideértve bármely jogi, számviteli vagy beszámolási előírás kielégítésének a célját is.
A személyes adatok megfelelő megőrzési idejének meghatározásához figyelembe vesszük a személyes adatok mennyiségét, jellegét, valamint érzékenységét, a személyes adatai jogosulatlan felhasználásából vagy közléséből eredő sérelem lehetséges kockázatát, azokat a célokat, amelyek elérése érdekében személyes adatait kezeljük, valamint azt, hogy más eszközök révén is megvalósíthatjuk-e e célokat, továbbá az alkalmazandó jogszabályi előírásokat.
A személyes adatai különböző jellegei szerinti megőrzési idők az adatmegőrzési irányelvünkben találhatók, amit úgy igényelhet, ha kapcsolatba lép velünk.
Konkrétabban – és a fentiek általános jellegének korlátozása nélkül – jogszabály alapján az ügyfeleinkre vonatkozó alapvető információkat (ideértve az elérhetőségi, személyazonosságra vonatkozó, pénzügyi és ügyleti adatokat is) attól számított legalább 5 évig kell megőriznünk, amikor már nem az ügyfeleink többé, adózási, pénzügyi könyvvizsgálati, valamint nyilvántartási célokból.
Egyes alkalmazandó körülmények esetén, kérheti tőlünk adatai törlését: további tájékozódás érdekében lásd: Törlés iránti kérelem az alábbiakban.
Egyes körülmények esetén anonimizálhatjuk személyes adatait (hogy azok többé már ne legyenek kapcsolhatók Önhöz) kutatási és statisztikai célokból, mely esetben ezeket az információkat – az Ön minden további értesítése nélkül – korlátlanul felhasználhatjuk.

9.  AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI

Bizonyos körülmények esetén az adatvédelmi törvények alapján fennálló jogokkal rendelkezik személyes adataival kapcsolatban. Az e jogokra vonatkozó részletesebb magyarázat érdekében, kérjük, tekintse át az alábbiakban található Szójegyzéket:

 • Személyes adataihoz való hozzáférés iránti kérelem;
 • Személyes adatai helyesbítése iránti kérelem;
 • Személyes adatai törlése iránti kérelem;
 • Személyes adatai kezelése elleni tiltakozás;
 • Személyes adatai kezelésének korlátozása iránti kérelem;
 • Személyes adatai továbbítása iránti kérelem;
 • Hozzájárulás visszavonására való jog.

Ha élni kíván a fent felsorolt bármelyik joggal, kérjük, keressen meg bennünket a fentiekben megadott elérhetőségeken.

ÁLTALÁBAN NEM KELL DÍJAT FIZETNI  

Nem kell díjat fizetnie személyes adataihoz való hozzáférésért (vagy bármely egyéb jog gyakorlásáért). Azonban ésszerű díjat számíthatunk fel, ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő jellegű vagy túlzó. Arra is módunk van, hogy e körülmények esetén elutasítsuk kérelme teljesítését.

MIRE LEHET SZÜKSÉGÜNK ÖNTŐL

Esetleg konkrét információkat kell kérnünk Öntől személyazonossága megerősítése, valamint a személyes adataihoz való hozzáféréshez való jogának (vagy bármely egyéb joga gyakorlásának) biztosítása érdekében. Ez egy biztonsági intézkedés annak garantálása érdekében, hogy a személyes adatok ne kerülhessenek közlésre olyan személlyel, aki nem jogosult azokat megkapni. Kapcsolatba léphetünk Önnel azért is, hogy a kérelmével kapcsolatos további információkat kérjünk a válaszadásunk meggyorsítása érdekében.

VÁLASZADÁSI HATÁRIDŐ

Igyekszünk minden jogos kérelemre egy hónapon belül válaszolni. Időnként ez egy hónapnál tovább is eltarthat a számunkra, ha a kérelme különösen összetett, vagy ha számos kérelmet nyújtott be. Ebben az esetben értesíteni fogjuk, és folyamatosan tájékoztatjuk a fejleményekről.

10.  SZÓJEGYZÉK

JOGALAP

A jogos érdek a vállalkozásunk arra irányuló érdekét jelenti, hogy vállalkozásunkat oly módon vigyük és vezessük, hogy képesek legyünk a legjobb szolgáltatást/terméket és a legjobb és legbiztonságosabb tapasztalatot nyújtani Önnek és a piacnak. Ügyelünk arra, hogy mielőtt személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, figyelembe vegyük és mérlegeljük, hogy ez (mind pozitív, mind negatív értelemben) potenciálisan hogyan érinti Önt. Nem használjuk fel személyes adatait olyan tevékenységeknél, ahol az adatkezelés Önt érintő hatása elsőbbséget élvez jogos érdekünkkel szemben (kivéve akkor, ha rendelkezünk a hozzájárulásával vagy egyébként jogszabály írja elő vagy engedi meg ezt számunkra). Arra vonatkozó további tájékoztatást, hogy miként vizsgáljuk jogos érdekünket a konkrét tevékenységek tekintetében Önt érintő bármely potenciális hatással szemben, úgy kaphat, ha megkeres bennünket.
A szerződés teljesítése az adatai kezelését jelenti abban esetben, amikor az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
A jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítése a személyes adatai olyan esetben történő kezelését jelenti, amelyben az a ránk vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

HARMADIK SZEMÉLYEK

Belső harmadik személyek

A Solera Csoportban lévő – akár közös adatkezelőként, akár adatfeldolgozóként eljáró – más vállalatok, amelyek az EGT-én belüli központúak, és IT valamint rendszerirányítási szolgáltatásokat nyújtanak és információ bejelentést vállalnak.

Külső harmadik személyek

 • Az EGT-n belüli központú, adatfeldolgozóként tevékenységet folytató szolgáltatók, amelyek IT és rendszerirányítási szolgáltatásokat nyújtanak.
 • Adatfeldolgozóként vagy közös adatkezelőként eljáró szaktanácsadók, ideértve az EGT-n belüli központú ügyvédeket, bankárokat, könyvvizsgálókat valamint biztosítókat, akik tanácsadási, bankügyi, jogi, biztosítási és számviteli szolgáltatásokat nyújtanak.
 • Magyarországon belül – adatfeldolgozóként vagy közös adatkezelőként eljáró – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, szabályozó szervek és egyéb hatóságok, amelyek bizonyos körülmények esetén adatfeldolgozási, pénzügyi, illetve ügyleti tevékenységekre vonatkozó bejelentést írnak elő.

AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAI

Ön a következőkre jogosult:

    Kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést (ami általában az „érintett hozzáférés iránti kérelme"-ként ismert). Ez lehetővé teszi, hogy az Önre vonatkozó, nálunk lévő személyes adatai másolatát megkapja, és ellenőrizze, hogy azokat jogszerűen kezeljük.

    Kérelmezheti az Önre vonatkozó, nálunk lévő személyes adatai helyesbítését. Ez lehetővé teszi, hogy az Önre vonatkozó, nálunk lévő hiányos vagy pontatlan adatokat helyesbíttesse, jóllehet esetleg ellenőriznünk kell az Ön által nekünk megadott új adatok pontosságát.

    Kérelmezheti személyes adatai törlését. Ezáltal módja van azt kérni tőlünk, hogy személyes adatait töröljük, vagy eltávolítsuk abban az esetben, ha nincs alapos okunk arra, hogy azokat továbbra is kezeljük. Jogosult arra is, hogy azt kérje tőlünk, hogy személyes adatait töröljük, vagy eltávolítsuk abban az esetben, ha sikeresen élt az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogával (lásd alább) olyan esetben, ha az Ön információját esetleg jogszerűtlenül kezeltük, vagy helyi jogszabály betartása követeli meg tőlünk személyes adatai törlését. Vegye azonban figyelembe, hogy konkrét jogi okokból esetleg nem mindig tudjuk teljesíteni törlés iránti kérelmét, amelyekről – adott esetben – a kérelme időpontjában értesíteni fogjuk.

    Tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen olyan esetben, amikor jogos érdekre (illetve harmadik személy jogos érdekére) építünk, és a saját helyzetével kapcsolatos valamely okból tiltakozni kíván az adatkezelés ellen ez alapján, mivel úgy érzi, az érinti alapvető jogait és szabadságait. Akkor is megilleti a tiltakozáshoz való jog, ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljaiból kezeljük. Bizonyos esetekben bizonyíthatjuk, hogy olyan kényszerítő erejű jogos okokkal rendelkezünk az információi kezeléséhez, amelyek elsőbbséget élveznek a jogaival és szabadságaival szemben.

    Kérelmezheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Ez által módja van azt kérni tőlünk, hogy az alábbiak valamelyikének teljesülése esetén függesszük fel személyes adatai kezelését: (a) ha azt akarja, hogy igazoljuk az adatok pontosságát; (b) amikor az adatok általunk történő felhasználása jogellenes, de Ön nem akarja, hogy azokat töröljük; (c) amikor azt kéri, hogy az adatokat megtartsuk, még akkor is, ha már nincs szükségünk rájuk, mivel Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) tiltakozott az adatai általunk történő felhasználása ellen, azonban nekünk igazolnunk kell, hogy azok felhasználására vonatkozó jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

    Kérelmezheti személyes adatai harmadik személy részére való továbbítását. Személyes adatait az Ön – illetve az Ön által választott harmadik személy – részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk meg. Vegye figyelembe, hogy ez a jog kizárólag olyan automatizált információkra vonatkozik, amelyek általunk történő felhasználásához eredetileg hozzájárulását adta, vagy azokat egy Önnel fennálló szerződés teljesítése érdekében használtuk fel.

    Hozzájárulását bármikor visszavonhatja olyan esetben, ha személyes adatai kezeléséhez hozzájárulásra építünk. Ez azonban nem érinti a hozzájárulása visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Ha visszavonja a hozzájárulását, esetleg nem tudnunk bizonyos termékeket illetve szolgáltatásokat nyújtani Önnek. Amennyiben ez az eset áll fenn, erről a hozzájárulása visszavonásakor tájékoztatni fogjuk.